miércoles, 16 de noviembre de 2016

T-8 Flipped Classroom

Des de l'antiguitat els coneixements s'han transmès de forma oral, un mestre o savi deixava caure tots els seus coneixements sobre l'alumne. Aquest és el model que es van adquirir més tard a les aules. el mestre es posa davant un grup i els hi explica una matèria en una classe magistral. Però el temps avança, i les metodologies també. Flipped-classroom és un nou mètode on els papers s'inverteixen. L'alumne fa un cop d'ull a la teoria de la classe corresponent, i a l'aula la posa en pràctica mitjançant treballs (tant en grup com individuals) que mana el professor.

Aleshores, quin és el paper del professor? Aquest s'implica amb el grup. Abans de començar les tasques ha de fer un repàs dels materials que ha facilitat als estudiants i respondre qualsevol dubte que aquests tinguin. A l'hora de manar les feines, exposa els objectius i els continguts bàsics d'aquestes, dóna materials de suport i resol conflictes i dubtes que pugin sorgir. D'aquesta manera s'aconsegueixen classes molt més dinàmiques i participatives, a més de fomentar l'autonomia en l'aprenentatge. D'altra banda, al treballar en grup es realça la cooperativitat entre companys, però lo més important és l'aportació de diferents punts de vista i la seva contrastació, ja que així es posen els temes a debat, és a dir, els estudiants discuteixen sobre el tema en qüestió i defensen els seus pensaments, això demostrarà que els estudiants hauran assumit els coneixements, i haurem arribat al nostre fi, l'aprenentatge.


Resultado de imagen de flipped classroom

No hay comentarios:

Publicar un comentario