miércoles, 23 de noviembre de 2016

T-10: PLE

Què és el PLE? Podem definir-lo com el resultat del desenvolupament docent i la contínua millora en l'educació. Però, parlant tècnicament, quan ens referim a les sigles PLE, la seva traducció és en anglès, que en català serien EPA (entorn personal d'aprenentatge), i són tot aquell conjunt d'eines, connexions, serveis, i allò que ens serveixi per intercanviar informació habitualment, afavorir l'aprenentatge, i que aquest es transformi en un aprenentatge significatiu. Resumint, inclou elements tecnològics, però es centra en la seva utilització. 

Com es dòna el continu aprenentatge dels docents? N'hi han moltes maneres d'enriquir-se amb nous coneixements, les més habituals són per companys de feina, o que treballen en el mateix àmbit, llibres i revistes del tema en concret, cursos, tallers, etc. Però, si realment volem continuar aprenent hem de tenir unes aptituds que afavoreixin aquest, com per exemple: disposició; participació en projectes i xarxes professionals, i deixar-se ensenyar per altres docents, i viceversa. Totes aquestes possibilitats per aprendre han d'ajudar al mestre a construir el seu propi EPA, identificar les capacitats de cada un, i enriquir el progrés docent. Aleshores podem dir que és una peça clau en la formació, l'aprenentatge permanent i  el desenvolupament professional.


 

 
No hay comentarios:

Publicar un comentario