jueves, 27 de octubre de 2016

T-5 i 6: Presentació de les pissarres PDI

Com bé esperem, en un futur volem ser educadores i això comporta, a part de tenir la capacitat per realitzar aquet treball, conèixer i inventar noves possibilitats de fer que als infants els hi motivi el món de l'aprenentatge. No ens basta amb tenir el suport del paper i el llapis per ensenyar-li els conceptes bàsics als infants, sinó que en el món que vivim actualment tenim al nostre abans un munt de suports per tal de fer aquest aprenentatge molt més favorable.

Amb l'arribada de les tecnologies se'ns obre un gran ampli camí per dur a la pràctica moltes activitats. Un suport ideal per a la implementació d'un nombre infinit d'activitats són les pissarres digitals interactives. Amb això el que fem és motivar i captar l'atenció de l'infant i fomentem la participació d'aquest mateix, alhora que enriquim el desenvolupament del seu aprenentatge. En la xarrada que ens van donar sobre la utilització i els conceptes bàsics de les PDI, vàrem poder veure més de prop el seu funcionament, com crear una activitat i transformar-la a parer nostre, les eines bàsiques per poder crear l'activitat, i vam veure petites mostres de com quedaria un mateix exercici fet en full però amb el suport tecnològic de la pissarra. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario