miércoles, 5 de octubre de 2016

Quines han de ser les qualitats d'un bon mestre?
Tothom imagina com podria ser el millor mestre o quin seria el dels seus somnis, però realment, com ha de ser un professor per ser bo? Nosaltres creiem que ha de ser treballador, és a dir, mostrar interès en les activitats i ajudar en els diferents dubtes que poden sorgir. També ha de tenir aptituds innovadores i perseverants, amb una actitud motivadora, treballar àmbits educatius amb metodologies poc comunes, o utilitzant les noves tecnologies, posant èmfasi i intentant motivar als alumnes. Una de les característiques més importants que ha tenir un bon mestre, i opinem que essencial, és que ha de ser pacient, perquè cada nen/a es pren el seu temps i té les seves capacitats, en conseqüència, no aniran al mateix ritme, així que haurà d'esperar i intentar que tots siguin capaços d'arribar al ítem marcat.

Ha de ser un exemple pels seus alumnes, una figura de referència que els guiï i els hi doni seguretat per poder fer front a les adversitats, per això ha de ser afectuós i comunicatiu, no pot mostrar-se indiferent quan veu a algú malament o que no pot fer l'activitat, ha de comprendre els problemes que poden tenir i parlar amb ells, intentar arribar a un acord amb el fi de que ells mateixos siguin capaços de fer-ho, sense donar-los les respostes, però guiats. A part de totes aquestes característiques, una de les més importants també seria que fos organitzat, ja que si ell no és capaç de fer front a totes les activitats i ítems que han de fer, els seus alumnes menys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario